- پایگاه خبری تحلیلی بصر - http://basarnews.ir -

کلیپ صوتی | رحمت واسعه

در روایتی از پیامبر اکرم (ص) آمده است که خداوند متعال در هر شب از ماه مبارک رمضان سه بار می فرماید:

هل من سائل فاعطیه  سئله؟ (آیا کسی هست که تقاضایی از من کند تا خواسته اش را به او هدیه بدهم؟)

هل من تائب فاتوب الیه؟ (آیا توبه کننده ای هست تا پشیمانیش را بپذیرم ؟)

هل من مستغفر فاغفر له؟ (آیا کسی هست که از من مغفرت بخواهد تا بیامرزمش؟)

 

رحمت واسعه