امروز شنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۹
شناسه خبر: ۲۷۱۸
تاریخ انتشار: ۸ بهمن ۱۳۹۴
کلیپ

همه چیز درباره قراردادهای جدید نفتی را در این کلیپ دیدنی ببینید/ بازگشت به قبل از دوران ملی شدن نفت و هزاران «ب. ز» و «کرسنت» جدیدی که در راه هستند!

سایت مستضعفین تی وی در جدیدترین تولید خود ضمن بررسی همه جانبه IPC به بررسی اثرات مختلف اقتصادی، حقوقی و اجتماعی این قراردادها بر آینده کشور پرداخته که آن را مشاهده می فرمایید.
سایت مستضعفین تی وی در جدیدترین تولید خود ضمن بررسی همه جانبه IPC  به بررسی اثرات مختلف اقتصادی، حقوقی و اجتماعی این  قراردادها بر آینده کشور پرداخته که آن را مشاهده می فرمایید.
نظرات

آخرین اخبار