امروز پنجشنبه ۱۴ فروردین ۱۳۹۹
شناسه خبر: ۱۹۴
تاریخ انتشار: ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۳

دانلود كتاب مباني و مستندات قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

دانلود كتاب مباني و مستندات قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

کتاب مبانی و مستندات قانون اساسی جمهوری اسلامی با هدف دستیابی آسان به دیدگاه قانونگذار اساسی و آراء و نظرات گوناگون به هنگام تدوین و بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی است. محقق محترم با بررسی دقیق مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی و شورای بازنگری قانون اساسی، مبانی و مستندات هر یک از اصول را جمع آوری، دسته بندی و همراه با دلایل موافقان و مخالفان تنظیم و تبویب نموده است. همچنین آیات و احادیثی که مبنا و مستند هر یک از فصول و اصول قانون اساسی بوده نقل کرده است.

براي دانلود اينجا كليك كنيد .

نظرات

آخرین اخبار