امروز پنجشنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۹
شناسه خبر: ۱۴۰۹
تاریخ انتشار: ۷ تیر ۱۳۹۴
تحریف امام 3 / دکترمحمد علی رامین در گفتگو با بصرنیوز:

هیچ کس باطن هاشمی را بر ملا نمی کند بجز خودش

برای هاشمی رفسنجانی که تقلید از سبک زندگی پادشاهان و شاهزادگان و اشراف تاریخی الگوی اندیشه و انگیزه ی او است، زهد و قناعت و پرهیز از تشریفات و تجملات ، یک نوع افراط گرایی و انحراف از هاشمی رفسنجانی تلقی می شود که باید با آن مقابله کرد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی بصرنیوز دکتر رامین معاون مطبوعاتی دولت سابق در گفتگو با بصرنیوز در رابطه با خطر تحریف امام توسط برخی یاران امام گفت: هیچ کس باطن هاشمی را برملا نمی کند ، به جز خودش. اصولا کسی که خودش را معیار همه چیز قرار می دهد ، همه چیز را و همه ی معیار ها را بر اساس تمنیات خودش تعریف می کند. ویژگی شخصیت خود محور و خود اتکای هاشمی رفسنجانی ایجاب می کند که هیچ کس جدای از او وجود خارجی نداشته باشد ؛ حتی اگر این شخصیت دیگر کسی مانند امام خمینی (ره) هم باشد ، باید از منظر هاشمی رفسنجانی به گونه ای باز تعریف شود که فقط از منظر خود هاشمی قابل فهم و قابل درک باشد.

دکتر رامین گفت: از منظر هاشمی ، امام خمینی (ره) نمی تواند یک انسان مستضعف نواز ، مستکبر ستیز ، مردم دار ، قانع و زاهد باشد. از منظر او امام خمینی (ره) نباید به خودش اجازه بدهد که در برابر آمریکا و غرب قاطعانه ایستادگی کند زیرا هاشمی همه ی این چیزها را افراط گرایی می داند.

وی افزود: برای هاشمی رفسنجانی که تقلید از سبک زندگی پادشاهان و شاهزادگان و اشراف تاریخی الگوی اندیشه و انگیزه ی او است، زهد و قناعت و پرهیز از تشریفات و تجملات ، یک نوع افراط گرایی و انحراف از هاشمی رفسنجانی تلقی می شود که باید با آن مقابله کرد.
معاون مطبوعاتی دولت سابق گفت: در یک تحلیل روان شناسانه و فارغ از جنبه های سیاسی به سادگی می توان آثار عدم تعادل و خودستایی و خودپرستی را مشاهده کرد. ای کاش هاشمی رفسنجانی به اینجا نمی رسید و برای ما یک الگوی انقلابی و مبارزاتی که در تصورات مان از اول انقلاب داشتیم باقی می ماند ؛ اما ظاهرا تقدیر الهی این است که هاشمی رفسنجانی با دست خود به افشاگری علیه خویشتن خویش بپردازد. و همه ی آن چیز هایی را که کسی از باطن وی خبر نداشته ، برملا سازد.
دکتر رامین افزود: تحریف ارزش های اسلامی و آرمان های انقلابی و مفاهیم فرهنگی و شخصیت امام خمینی (ره) و هر اقدام مشابه دیگری گویای وضعیت روانی خاصی است ، که هاشمی رفسنجانی در آن قرار دارد.خداوند عاقبت همه ی ما را ختم به خیر بفرماید.

نظرات

آخرین اخبار